• Mon - Fri 8.30 am - 6.00 pm
 • Via Boccaccio 21, 33084, Cordenons (PN)
 • +39 (0)434 29366

PIERWSZY KOMUNIKAT

PRZEDMIOT: GDPR – zgoda na przetwarzanie danych

W dniu 25 Maja 2018 weszło w życie nowe Rozporządzenie Unijne dotyczące ochrony danych osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation – Rozporzadzenie  UE 2016/679).

Korzystając z okazji przedstawiamy aktualizację naszej polityki prywatności zgodną z zasadami GDPR i prosimy o zgodę/potwierdzenie wysłania naszych komunikatów drogą mailową na interesujące Państwa tematy.

Aby potwierdzić zgodę wysyłki komunikatów należy KLIKNĄĆ TUTAJ.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie w ww. celu KLIKAJĄC TUTAJ.

Proszę nie odpowiadać na tę wiadomość, ale użyć podany powyżej adres strony.

Aby uzyskać więcej informacji wejdż na stronę www.mac-place.com lub napisz na adres info@mac-place.com

 

DRUGI KOMUNIKAT

Otrzymałeś tego maila, gdyż jesteś zapisany do newslettera MAC PLACE SRL.

Zgodnie z obowiązującą normatywą dotyczącą przetwarzania danych osobowych możesz w każdej chwili skorzystać z prawa do prywatności A)  Kierując zapytanie o informacje na adres email info@mac-place.it B) konsultując sekcję dotyczącą prywatności na  stronie C) zgłaszając zapytanie o wykreślenie z  listy mailingowej korzystając z adresu

 

WEB Privacy & Cookie Policy – Rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych

(GDPR – General Data Protection Regulation – Rozporządzenie Unijne UE 2016/679).

 1. Wprowadzeniepodstawa prawna przetwarzania

MAC PLACE S.R.L. z siedzibą w  Cordenons (33084 PN – WŁOCHY) ul. Boccaccio n. 21 – NIP 01685770933 – Tel. +39 (0)43429366 (“Właściciel “) jest firmą działającą w sektorze kupna i sprzedaży maszyn używanych i jest właścicielem domeny MAC-PLACE.COM, oraz operatorem strony internetowej . Powyższa informacja ma na celu poinformowanie użytkownika (“ Zainteresowany “) o sposobach przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą zgodnie z postanowieniem dekretu ust. 196/2003 (określanego jako “Kodeks Prywatności “), zaktualizowanego i zintegrowanego Rozporządzeniem UE n. 2016/679 (określanego jako “GDPR“).

Przy korzystaniu lub konsultowaniu strony odwiedzający i użytkownicy w sposób wyrażny zatwierdzają niniejszą informację dotyczącą prywatności wyrażając zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z metodami i celami opisanymi powyżej, w tym ewentualne przekazanie osobom trzecim jeśli jest to konieczne do wykonania usługi.

Dostarczanie daych a tym samym zgoda na ich gromadzenie i przetwarzanie jest dobrowolne ponieważ użytkownik może odmówić tym samym odwołać w każdej chwili udzieloną zgodę ( mailowo: na adres info@mac-place.com). Odmowa zgody może jednak mieć wpływ na korzystanie z niektórych usług i przeglądanie strony w tym wypadku może  być utrudnione.

 1. Właściciel i odpowiedzalni za przetwarzanie danych

Dane osobowe zainteresowanego są przetwarzane przez  MAC PLACE S.R.L. z siedzibą w Cordenons (33084 PN – WŁOCHY) ul. Boccaccio n. 21 – NIP .: 01685770933 – Tel. +39 (0)43429366 wystepującym jako Właściciel przetwarzania w osobie swojego przedstawiciela prawnego p.t bardziej szczególowe informacje odnośnie Odpowiedzialnych  za przetwarzanie danych można uzyskać poprzez wysłanie zapytania na adres : info@mac-place.com

 1. Rodzaje przetwarzanych danych

 Jak wszystkie strony internetowe również strona MAC-PLACE.COM wykorzystuje log files, w których przechowywane są zgromadzone w sposób automatyczny podczas wizyt użytkowników informacje .

Właściciel nabywa i przetwarza dane osobowe zainteresowanego w następujacy sposób:

 • Dane nawigacyjne: podczas nawigacji on line za pomocą systemów informatycznych i procedur software niebędnych do funkcjonowania strony internetowej, Właściciel pozyskuje niektóre dane, których transmisja jest domyślna w użytkowaniu internetowych protokołów komunikacyjcnych jak adresy  IP, nazwa i domena komputera użytkowanego przez zainteresowanego, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier), czas wysłania zapytania,  metoda wykorzystana do przesłania zapytania na serwer, rozmiar  pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (udany, błąd itd.), kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, różne czasowe adnotacje wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczących postepowania wewątrz aplikacji, w szczególności odniesienie do kolejności konsultowanych stron, parametrów odnoszących się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego zainteresowanego.
 • Pozostałe rodzaje danych: dotyczy wszystkich danych osobowych dostarczonych przez zainteresowanego w momencie rejestracji  i/lub dostępu do zastrzeżonych obszarów strony internetowej lub jakichkolwiek usług oferowanych w subskrypcji przez Właściciela, samodzielnie lub w partnership z osobami trzecimi  poprzez wysłanie zapytania na adres poczty elektronicznej Wlaściciela w celu otrzymania informacji.
 1. Cele i metody przetwarzania

Dane osobowe zebrane przez Właściciela  dla zawarcia i wykonania umów będą przetworzone zgodnie z  art. 6 , GDPR dla następujących celów:

 • Dostarczenia usług wymaganych przez zainteresowanego, zarządzania udoskonaleniem i wykonaniem umów, realizacji niezbędnych obowiązków administracyjnych, ksiegowych,  fiskalnych i prawnych w tym tych, które mogą być wymagane  przez odpowiednie Organy jak również do realizacji zapytań przekierowanych za pomocą odpowiednich środków komunikacyjnych. Dane osobowe przetworzone przez właściciela zawieraja bez wątpienia imię i nazwisko, nazwę firmy, imię i nazwisko przedstawiciela prawnego podmiotu odpowiedzialnego, adres zameldowania i/lub stałego zamieszkania   i/lub siedzibę , adres email, numer telefonu  i wszystkie dane osobowe przekazane wlaścicielowi przez zainteresowanego w momencie subskypcji  w trakcie trwania stosunku negocjacyjnego. Podanie takich danych jest opcjonalne, ale niezbędne do ustanowienia i realizacji stosunku umownego.
 • Wysyłkę materiałow reklamowych, promocyjnych i/lub handlowych i komunikatów marketingowych w interesie Właściciela. Dane osobowe zainteresowanego (imię i nazwisko, nazwa firmy, imię i nazwisko przedstawiciela prawnego podmiotu odpowiedzialnego, adres zameldowania i lub zamieszkania i/lub siedziby, adres email, numer telefonu ) zostaną przetworzone przez właściciela do tych celów za dobrowolną i opcjonalną zgodą, z wyjątkiem informacji promocyjnych i / lub handlowych dotyczących usług i / lub produktów już objętych i / lub zakupionych przez zainteresowanego, dla których przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie właściciela (np. wysyłanie biuletynów i / lub promocji związanych z  objętymi usługami).
 • Weryfikacji doświadczenia koszystania z platform, produktów i usług Właściciela. Przetwarzanie danych osobowych do tych celów (imię i nazwisko, nazwa firmy, imię i nazwisko przedstawiciela prawnego lub podmiotu odpowiedzialnego, adres zameldowania  i/lub zamieszkania  i/lub siedziby firmy, adres email, numer telefonu) zostanie wykonane przez właściciela na podstawie dobrowolnej  i niezależnej zgody zainteresowanego.
 • Monitorowanie danych nawigacyjnych zainteresowanego. Zgoda na przetwarzanie danych do tych celów niezależna i dobrowolna jest udzielana przez zainteresowanego za pomocą metod uproszczonych opisanych w komunikatach pojawiających się w momencie wejścia na strone internetową.
 • Umożliwienie osobom trzecim prowadzenia działań profilowania w formie zbiorczej lub anonimowej, analizy i opracowania informacji dotyczących użytkowników strony internetowej, ich preferencji, zwyczajów, wyborów konsumenckich  i/lub doświadczeń przeglądania poprzez przetwarzanie następującyh danych: adresów IP, rodzaju używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, nazwy domeny lub adresów stron z których dokonano wejścia na stonę  informacje o stronach odwiedzanych przez użytkowników na stronie internetowej, czas dostępu, czas pozostania  na jednej stronie, analiza postepowania wewnętrznego i innych parametrów systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych do tych celów odbywa się wyłącznie przez osoby trzecie, które utrzymuja stosunki handlowe z Właścicielem przy pomocy techologii takich jak cookie i w sposób opisany w artykule  11 “Cookie Policy”.
 • Weryfikacja w formie zagregowanej i anonimowej prawidłowego funkcjonowanie strony. Żadna z tych informacji nie jest powiązana z osoba fizyczną / użytkownikiem strony i w żaden sposób nie pozwala na identyfikację
 • Przekazywanie danych osobom trzecim które pełnią funkcję konieczne lub kluczowe dla funkcjonowania serwisu jak np. zarządzanie komentarzami na stronie.

Jeżeli strona umożliwa dodawanie komentarzy lub w przypadku określonych usług wymagamych przez użytkownika (poprzez sekcję kontakty) strona wykrywa automatycznie i rejestruje niektóre dane ideyntyfikacyjne użytkownika w tym adres email  i nickname. Dane te są określane jako dobrowolnie dostarczane pzrz użytkownika w momencie świadczenia usługi i są przetwarzane na podstawie zgody. Wprowadzając komentarz lub inną informację użytkownik akceptuje w sposób wyrażny politykę prywatności a w szczególności wyraża zgode na to, że wprowadzane treści mogą być dobrowolnie przeglądane przez innych użytkowników.

Informacje, które użytkownicy strony  zdecydują upublicznić za pośrednictwem serwisów i narzędzi do ich  dyspozycji  są dostarczane przez użytkownika  świadomie i dobrowolnie zwalniajac tym samym stronę od wszelkiej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek naruszenie przepisów. Użytkownik musi sprawdzić czy ma pozwolenie na wprowadzenie danych ososbowych osób trzecich lub treści chronionych przez normy krajowe i międzynarodowe.

Na stronie internetowej mogą byc gromadzone dane a dokładniej na stronach dedykowanych szacunkom, dane będą przetwarzane w sposób określony w poniższym dokumencie do celu śwadczenia usług  i/lub odpowiedzi na otrzymane zapytania. W przypadku, gdy negocjacje zostana zakończone pozytywnie  i/lub negatywnie dane zostana zniszczone i żadnym przypadku  nie będą przekazane osobom trzecim.

 1. Zakres rozpowszechniania danych

Z wcześniejszą zgodą niezależną i dobrowolną, dane zainteresowanego  mogą być komunikowane firmom zewnętrznym z którymi Właściciel zawarł lub może zawrzeć umowy partnerskie takie jak platformy social networking  i interaktywne, masowej konsumpcji, dystrybucji, publikowane, finansowe, ubezpieczeniowe organizcje humanitarne i charytatywne, firmy telekomunikacyjne lub o różnych celach handlowych  i/lub przemysłowych.

Zgromadzone dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim jako Zewnętrznym podmiotom odpowiedzialnym za przetwarzanie jak np. dostawcy usług, (usługi agministracyjne, usługi IT dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi hosting provider, firmy informatyczne, agencje komunikacji itd.), konsultanci Właściciela (księgowi, firmy audytorskie, adwokaci itd),  banki i instytucje finansowe, Organy i Władze publiczne. Do danych mogą uzyskać dostęp również pracownicy  i/lub współpracownicy  Właściciela upoważnieni do zarządzania stosunkami umownymi. Podmioty te są formalnie wyznaczone przez Właściciela do przetwarzania danych wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu i zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Zainteresowany ma prawo do otrzymania listy podmiotów przetwarzających dane wyznaczonych przez Właściciela składając wniosek do Właściciela w sposób wskazany w artykule 9 (“prawa zainteresowanego”).

 1. Przetwarzanie danych extra UE

Właściciel może przenieść dane osobowe zainteresowanego osobom trzecim w krajach nienależących do UE.  W takim przypadku Właściciel zapewni przyjęcie odpowiednich gwarancji w przypadku firm zagranicznych otrzymujących dane zgodnie z postanowieniami rozdziału V GDPR.

 1. Przekierowanie na zewnętrzne strony internetowe

Strona internetowa może wykorzystywać  c.d. social plug-in. Social plug-in są narzędziami pozwalającymi na włączenie funkcji social network bezpośrednio wewnątrz strony internetowej (np. funkcja ‘’lubię to” na Facebooku).  Wszystkie social plug in występujące na stronie są oznaczone logo należącym do platformy social network (np. Facebook, Google, Twitter, Linkedin). Gdy użytkownik odwiedza stronę i wchodzi w interakcję z plug in (np. klikając w “Lubię to”) lub decyduje się zostawić komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane z browser bezpośrednio do platformy social network  i przez nią zapamiętywane.

Aby uzyskać informacje na temat celów, rodzaju i sposobów gromadzenia, opracowywania, użytkowania i przechowywania danych osobowych przez platformę social newtork, na temat sposobów korzystania ze  swoich praw, zachęca się do konsultowania polityki prywatności przyjętej przez pojedyncze social network zainteresowanego. Właściciel odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek zapytaniem  i/lub udostepnieniem danych osobowych stronom trzecim /lub w odniesieniu do zarządzania danymi identyfikacyjnymi dostarczonymi przez osoby trzecie.

 1. Przechowywanie danych środki bezpieczeństwa

Dane osobowe zainteresowanego bedą przechowywane przez określony czas odpowiadający czasowi trwania stosunku umownego z Właścicielelem, czyli do czasu jego całkowitego wykonania co oznacza nie tylko zapłatę należnej kwoty ale też upływ każdego okresu gwarancji.

Jeżeli stosunek umowny nie zostanie ustanowiony dane osobowe użytkownika bedą przechowywane przez czas  12 miesięcy od daty ostatniego wejścia na stronę  i/lubwysłania maila.

W każdym przypadku przechowywanie zostanie zorganizowane na okres ściśle niezbędny, aby umożliwić Właścicielowi  wypełnienie zobowiązań prawnych, administracyjnych, fiskalnych i podatkowych, a także na czas niezbędny do umożliwienia właścicielowi korzystania z prawa obrony w sądzie.

Niniejsza strona traktuje dane użytkowników w sposób prawidłowy i zgodny z prawem, podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, przy wykorzystaniu metod organizacyjnych i logicznych  ściśle powiązanych  ze wskazanymi celami. W szczególności oprogramowanie do zarządzania stroną jest stale aktualizowane i regularnie skanowane w celu sprawdzenia występowania wirusów i niebezpiecznych kodów.

 1. Prawa zainteresowanych

Zainteresowani mogą korzystać z następujących praw uznanych przez Kodeks Prywatności i GDPR w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Właściciela:

 • dostęp: zainteresowany może zażądać u Właściciela informacji w zakresie występowania lub braku przetwarzania, a także dalszych wyjaśnień o informacjach o których mowa w niniejszym komunikacie w granicach racjonalności a także otrzymania samych danych.
 • sprostowanie: zanteresowany może wymagać sprostowania lub uzupełnienia dostarczonych danych lub będących w posiadaniu Właściciela, jeśli są one niedokładne.
 • anulowanie(zapomnienie): zainteresowany może domagać się usunięcia danych uzyskanych i przetworzonych przez Właściciela jeśli nie są one już konieczne do celów opisanych w artykule 4 (“cele i sposób przetwarzania”), pod warunkiem, że nie zostaną one zakwestionowane lub będą przedmiotem sporu przez Właściciela, w przypadku cofnięcia zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania, przetwarzaniu niezgodnemu z prawem, tam gdzie wystąpi obowiązek ich anulowania.
 • ograniczenie: zainteresowany może domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy wystąpi jeden z warunków określonych w 18 GDPR i za wyjątkiem tego co zostało określone w paragrafie 2 tego komunikatu.
 • sprzeciw: zainteresowany może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w każdym momencie chyba, że występują uzasadnione powody, które pozwolą Właścicielowi na kontynuacje przetwarzania jak np. konieczność obrony pozasądowej lub sądowej. Jeśli z przyczyn technicznych po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu zainteresowany będzie nadal otrzymywał komunikaty promocyjne po upływie 72 godzin od żądania do skorzystania z prawa do sprzeciwu może zgłosić problem Właścicielowi korzystając z kontaktów wskazanych na dole tego artykułu.
 • przenośność: zainteresowany może wystapić z zapytaniem o otrzymanie danych osobowych, które go dotycza lub żądać ich przekazania innemu Właścicielowi w formacie uporządkowanym, powszechnie użytkowanym i czytelnym przez urządzenie automatyczne.
 • cofnięcie zgody: zanteresowany może skorzystać w każdym momencie z prawa cofnięcia zgody, zgodnie z art 7, paragraf 3, GDPR, bez naruszenia legalności czynności przetwarzania już przeprowadzonych na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 • prawo do złożenia reklamacji zainteresowany może wystąpić przed Organiem Kontrolnym w aktualnym miejscu zameldowania, gdzie pracuje, lub w odniesieniu do miejsca gdzie wystąpiło domniemane naruszenie.

Na terytoriium państwa włoskiego przed Organem właściwym gwarantowania ochrony praw ososbowych  z siedzibą w Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma (http://www.garanteprivacy.it/).

Aby skorzytać z praw, zgłaszać problemy  lub żądać wyjaśnień o przetwarzaniu swoich danych osobowych zainteresowany może przesłać swoje wnioski listem poleconym, pisząc do Właściela Przetwarzania MAC PLACE S.R.L., wysyłając mail na adres poczy elektronicznej  info@mac-place.com  określając przedmiot zgłoszenia.

Wykonanie wyżej wymienionych praw przez zainteresowanego jest bezpłatne chyba, że  zgodnie z art 12, paragraf 3 i 5 GDPR  po dokonaniu oceny złożoności działań, które mają być wykonane w odpowiedzi na wniosek Właściciel może zażądac wkładu od strony zainteresowanej uwzględniając poniesione i/lub do poniesienia koszty . Właściciel  ma 30 dni na werifikacje wniosku osoby zainteresowanej.

 1. Zmiany informatywy

Ewentualne i póżniejsze wejście w życie nowych przepisów sektora  jak również ciągłe badania i aktualizacje usług mogą mieć wpływ na  konieczność  modyfikacji metod i warunków opisanych w niniejszym komunikacie. Występuje  zatem możliwość  zmiany w czasie tego  dokumentu. Właściciel opublikuje wszelkie zmiany w sekcji prywatności na stronie MAC-PLACE.COM, a jeśli zmiany będą istotne, zgłosi je za pomocą bardziej wyrażnego powiadomienia. Poprzednie wersje tego oświadczenia będą w każdym przypadku przechowywane i archiwizowane.

 1. Cookie policy

Cookie to pakiety informacyjne wysyłane przez web serwer do przeglądarki internetowej użytkownika, przez którą są automatycznie zapisywane na komputerze i automatycznie wysyłane z powrotem do serwera za każdym  następnym razem wejścia na stronę.

Prawie wszystkie przeglądarki internetowe są ustawione na automatyczne akceptowanie plików cookie.

Pliki Cookie mogą być instalowane:

 • bezpośrednio przez właściciela i / lub podmiot odpowiedzialny za strone internetową (tzw. Pierwsze pliki cookie);
 • przez zewnętrzne podmioty odpowiedzialne za stronę odwiedzaną przez użytkownika (c.d. cookie stron trzecich). O ile nie określono inaczej, należy pamiętać, że pliki cookie podlegają bezpośredniiej i wyłącznej odpowiedzialności tego samego zarządcy. Dalsze informacje na temat prywatności i ich wykorzystania można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych odpowiadających za nie zarządców.

Strona MAC-PLACE.COM może wykorzystywać, w połączeniu ze sobą, następujące typy cookie sklasyfikowane zgodnie ze wskazaniami Gwaranta Prywatności i Opinii wydanych w kontekście europejskim przez Grupę Roboczą zgodnie z art. 29 PKBR:

 • Sesja: są to pliki cookie, które nie są trwale zapamiętywane na komputerze użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki, są one ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i efektywnego przeglądania stron internetowych bez uciekania się do innych technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla zachowania prywatności nawigacji użytkowników.
 • Trwałe :są to pliki cookie które są przechowywane na dysku twardym komputera do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez użytkowników / odwiedzających. Dzięki trwałym plikom cookie użytkownicy uzyskujący dostęp do strony (lub inni użytkownicy korzystający z tego samego komputera) są automatycznie rozpoznawani podczas każdej wizyty. Zainteresowani mogą ustawić przeglądarkę komputera tak, aby akceptowała / odrzucała wszystkie pliki cookie lub wyświetlała ostrzeżenie za każdym razem, gdy proponowany jest plik cookie, aby ocenić, czy go zaakceptować, czy nie. Zainteresowany może jednak zmodyfikować domyślną konfigurację i wyłączyć pliki cookie (tj. Zablokować je definitywnie), ustawiając najwyższy poziom ochrony.
 • Techniczne są to pliki cookie wykorzystywane do uwierzytelniania sie, do korzystania z treści multimedialnych, takich jak Flash player lub do wyboru języka nawigacji. Zasadniczo nie jest zatem konieczne uzyskanie uprzedniej zgody zainteresowanego. Obejmują dodatkowo pliki cookie wykorzystywane do statystycznej analizy dostępu / wizyt na stronie tylko wtedy, gdy są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i poprzez zbieranie informacji w formie zbiorczej.
 • Nietechiczne są to wszystkie pliki cookie wykorzystywane do profilowania i celów marketingowych. Używanie ich na terminalach zainteresowanych jest zabronione, jeśli nie zostali oni wcześniej odpowiednio poinformowani i nie wyrazili zgody w tym zakresie zgodnie z techniką opt-in.

Te typy plików cookie są z kolei grupowane zgodnie z funkcjami, które wykonują w:

 • Analitycs: są to pliki cookie wykorzystywane do gromadzenia i analizowania informacji statystycznych dotyczących dostępu / odwiedzin na stronie. W niektórych przypadkach powiązanych z innymi informacjami, takimi jak dane wprowadzone w celu uzyskania dostępu do obszarów ograniczonych (adres e-mail i hasło zainteresowanego), mogą być wykorzystane do profilowania użytkownika (zwyczaje osobiste, odwiedzane witryny, treśći pobrane, rodzaje przeprowadzonych interakcji itp.).
 • Widgets, objęte są tą kategorią wszystkie elementy graficzne interfejsu użytkownika programu która mają na celu ułatwienie użytkownikowi interakcji z samym programem. Przykładem widget  są  pliki cookie Facebook, google +, twitter.
 • Advertising, kategoria obejmująca pliki cookie wykorzystywane do reklamowania się na stronie: Google, Tradedoubler należą do tej kategorii.
 • Web beacons ta kategoria zawiera fragmenty kodu, które umożliwiają stronie internetowej przesyłanie lub gromadzenie informacji poprzez żądanie obrazu graficznego. Strony internetowe mogą z nich korzystać do różnych celów, takich jak analiza korzystania ze stron internetowych, działania kontrolne i raportowanie reklam oraz personalizacja reklam i treści.

Cookie na stronie   MAC-PLACE.COM i instalowane bezpośrednio przez Właściciela są to cookie “techniczne” dla których nie jest wymagana zgoda zainteresowanego

Właściciel zezwoli jednak stronom trzecim na instalowanie „nietechnicznych” plików cookie w przeglądarce zainteresowanego na stronach internetowych, w celu umożliwienia im uzyskania informacji statystycznych w anonimowej i zbiorczej formie związanych z przeglądaniem stron internetowych przez zainteresowanego, aby zostaly dostarczone lub udzielone treści i reklamy, za wyraźną zgodą zainteresowanejgo za pomocą uproszczonej metody opisanej w przedstawionych informacjach na konkretnym banerze w momencie uzyskiwania dostępu do strony internetowej.

Te pliki cookie instalowane przez osoby trzecie podlegają bezpośredniej i wyłącznej odpowiedzialności tego samego zarządcy wobec którego zainteresowany może zmodyfikować lub odwołać, w całości lub w części, zgodę udzieloną w uproszczonej formie, korzystając z następujących linków:

MAC-PLACE S.r.l.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (T.U. PRIVACY)

nonché ex art. 13 e 14 REG. UE 2016/679

Szanowny kliencie

Dekret ust. n. 196 z dnia 30 czerwca 2003 (“Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych”) przewiduje ochronę osób i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie ze wskazaną normą przetwarzanie będzie oparte na zasadach poprawności, legalności i przejrzystości oraz ochrony prywatności i praw użytkownika.

Zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego nr. 196/2003:

 1. Dostarczone przez Ciebie/Was dane będą przetwarzane do celów zarządzania ekonomicznego, finansowego, administracyjnego i handlowego firmą, w celu wypełnienia zobowiązań określonych przez Prawo, przepisy, prawodawstwo UE, prawo cywilne i podatkowe;
 2. Przetwarzanie będzie odbywać się w formie papierowej, komputerowej i telematycznej;
 3. Dostarczanie danych jest konieczne, ponieważ każda odmowa dostarczenia takich danych może prowadzic do całkowitego lub częściowego niewykonania umowy i/lub braku kontynuacji stosunków:
 4. Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom wyłącznie w celach wskazanych powyżej i z zachowaniem najwyższej poufności (profesjonaliści i konsultanci, firmy działające w sektorze transportu, firmy informacji handlowych, firmy windykacyjne, instytucje kredytowe, firmy faktoringowe / leasingowe, podporządkowany odpowiedzialny personel );
 5. Administrator przetwarzania danych to……………………………… (Fj: ………………………………………) z adresem MAC PLACE S.R.L. z siedzibą na ul. Boccaccio n. 21 a 33084 Cordenons (PN) – ITALY – NIP.: 01685770933;
 6. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest. ………………………………………….. (F ………………………………………) z adresem MAC PLACE S.R.L. z siedzibą na ul. Boccaccio n. 21 a 33084 Cordenons (PN) – ITALY – NIP: 01685770933;
 7. W każdej chwili możesz skorzystać ze swoich praw wobec Właściciela przetwarzania, zgodnie z art. 7 z D.Lgs.196 / 2003 (T.U. PRIVACY).

 

Należy również podkreślić, że dla celów określonych w rozporządzeniu UE nr. 2016/679, dane osobowe przez Ciebie dostarczone i nabyte przez MAC PLACE S.R.L. z siedzibą na ul. Boccaccio n. 21 w 33084 Cordenons (PN) – WŁOCHY – NIP.: 01685770933, zostaną przetworzone zgodnie z przepisami przewidzianymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu wraz wynikającymi z nich prawami i obowiązkami.

Zgodnie z prawem takie traktowanie będzie oparte na zasadach poprawności, legalności i przejrzystości oraz ochrony prywatności i praw użytkownika.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679:

1) CEL PRZETWARZANIA – A) przetwarzanie jest skierowane na poprawne i kompletne wykonanie umowy sprzedaży / dostawy niż na wykonanie świadczenia/ zamówienia z Tobą zawartego. Dane, które podajesz, będą  przetwarzane  do celów zarządzania ekonomicznego, finansowego i administracyjnego firmą, w celu wypełnienia zobowiązań określonych przez prawo, przepisy, prawodawstwo UE, przepisy cywilne i podatkowe. B) Działania handlowe i promocyjne: badania rynku; wykonywanie działań handlowych i operacji handlowych  wysyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i działalności firmy i jej dostawców; kontaktu telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu otrzymania propozycji handlowych; działania marketingowe, poprzez wysyłanie komunikatów promocyjnych dotyczących maszyn, produktów i / lub usług (w tym wysyłanie materiałów ilustracyjnych i materiałów reklamowych na oferowane produkty / usługi), przeprowadzane za pomocą: tradycyjnych narzędzi (papierowa poczta) i / lub użytkowania technik komunikacji zdalnej, takich jak telefon z operatorem poczty elektronicznej, mms, aplikacje komputerowe (APP), wiadomości tekstowe, inne usługi przesyłania wiadomości, faks lub za pośrednictwem sieci społecznościowych. C) Działania związane z profilowaniem: gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia analizy statystycznej w formie anonimowej i / lub zagregowanej; opracowanie statystyk wewnętrznych; prowadzenie działań profilujących polegających na identyfikacji preferencji, gustów, zwyczajów, potrzeb i wyborów konsumpcji oraz określeniu profilu Klienta, tak aby ulepszyć oferowane produkty lub usługi i zaspokoić potrzeby Klienta, a także wykonać, z wcześniejszą zgodą, spersonalizowane komunikaty promocyjne, reklamowe lub handlowe, przy użyciu wyżej wymienionych środków; cele związane z działalnością handlową, celami statystycznymi, wysyłką lub telefonem, analizą rynku, badaniami satysfakcji klienta. W odniesieniu do celów, o których mowa w punktach b) i c), zgoda, jeśli została udzielona, ​​może zostać odwołana w dowolnym momencie zgodnie z procedurami określonymi w pkt 8 niniejszego komunikatu.

 • SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH– Przetwarzanie dokonywane jest za pomocą operacji wykonanych przy lub bez pomocy instrumentów elektronicznych i polega na gromadzeniu, zapisywaniu, organizacji, przechowywaniu, konsultowaniu, przetwarzaniu, modyfikowaniu, selekcji, ekstrakcji, porównywaniu, użyciu, połączeniu, blokowaniu, komunikacji, anulowaniu i zniszczeniu danych. Przetwarzanie jest wykonywane przez właściciela i wyznaczonych wyraźnie upoważnionych przez właściciela osób.
 • UDZIELENIE DANYCH I ODMOWA – Dostarczanie ogólnych i / lub wrażliwych danych osobowych jest konieczne do prowadzenia działań, o których mowa w pkt 1 powyżej), odmowa udostępnienia danych osobowych przez zainteresowanego uniemożliwi wykonywania czynności i wynikającym z tego powodu brakiem lub częściowym wykonaniem umowy i / lub brakiem kontynuacji stosunków.
 • KOMUNIKOWANIE DANYCH – – Dane osobowe mogą być znane osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie i mogą być przekazywane wyłącznie do celów, o których mowa w pkt 1 powyżej), następującym podmiotom i w każdym przypadku przy zachowaniu maksymalnej poufności: (i) współpracownikom zewnętrznym, (ii) profesjonalistom i konsultantom, (iii) firmom usługowym, (iv) firmom informacji handlowej, (v) firmom windykacyjnym (vi) instytucjom kredytowym, (vii) faktoring / leasing / spółkom finansowym i ogólnie ( viii) wszystkim podmiotom, którym przekazanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz do celów, o których mowa w pkt 1 powyżej). Dane osobowe nie będą rozpowszechniane.
 • PRZENIESIENIE DANYCH ZA GRANICĘ – Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów Unii Europejskiej lub do państw trzecich w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej, w zakresie celów, o których mowa w ust. 1 powyżej ). W takim przypadku zainteresowany zostanie poinformowany, czy Komisja UE podejmuje decyzję o adekwatności.
 • PRZECHOWYWANIE DANYCH– Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia działalności, a w każdym razie nie dłużej niż dziesięć lat.
 • WŁAŚCICIEL PRZETWARZANIA – Właścicielem przetwarzania jest ……………………………… (F: ………………………………………) z adresem  MAC PLACE S.R.L. z suedziba na ulicy  Boccaccio n. 21 w 33084 Cordenons (PN) – ITALY – P.I.: 01685770933
 • PRAWA ZAINTERESOWANEGO– zainteresowany ma prawo do:
  • dostępu, sprostowania, anulowania, ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych,
  • uzyskania od właściciela przetwarzania bez żadnych przeszkód, danych w uporządkowanym formacie powszechnie użytkowanym i czytelnym przez automatyczne urządzenie w celu przesłania ich do innego właściciela przetwarzania,
  • wycofania zgody na przetwarzanie, bez uszczerbku dla legalności samego przetwarzania w oparciu o zgodę uzyskaną przed wycofaniem,
  • do złożenia reklamacji do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Wykonanie w / w praw może zostać zrealizowane poprzez pisemne powiadomienie przesyłane przez PEC na adres mac.place@legalmail.it lub list polecony R / R na adres: MAC PLACE S.R.L. z siedzibą na ul  Boccaccio n. 21 w 33084 Cordenons (PN) – WŁOCHY – NIP: 01685770933.

Niżej podpisany zainteresowany oświadcza, że otrzymał powyższe informacje.

PODPIS KLIENTA                                                       

DATA  __________________                                                     

(PIECZĘĆ I PODPIS JEŚLI OSOBA PRAWNA)

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………………………(C.F.: ……………………………………………………) jako przedstawiciel prawny / właściciel firmy ………………………………………………. (C.F: …………………………………………/NIP: …………………………………..) aktualnie  …………………………………………. ul ……………………………………….. n. ………………………  mail ………………………..…. Tel ….……………….

zostałem/am poinformowany/a:

 • o tożsamości właściciela przetwarzania danych
 • o tożsamości Odpowiedzialnego za ochronę danych
 • o sposobach przewtarzania
 • o celach przetwarzania, do których przeznaczone są dane osobowe
 • o prawie do wycofania zgody jak wskazano w pkt 1–6 i 8 oświadczenia podpisanego zgodnie z art. 13 TU Privacy (dekret ustawodawczy 196/2003) i Rozporządzenie UE 2016/679 wraz z podpisaniem tego formularza

WYRAŻA ZGODĘ

zgodnie z dekretem ustawodawczym 196/2003 i artykułami 7 i ss Rozporządzenia UE 2016/679, na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w granicach powyższego oświadczenia.

Przeczytany potwierdzony i podpisany

PODPIS KLIENTA

(PIECZĘĆ I PODPIS JEŚLI OSOBA PRAWNA)

DATA __________________